Podsumowanie akcji dyplomowej XXV Parada Parowozów w Wolsztynie

Z końcem maja zakończyliśmy naszą coroczną akcję dyplomową z okazji wolsztyńskiej Parady Parowozów. Była to już jej 6 edycja. W ciągu 10 dni przeprowadziliśmy ok 2500 łączności ze stacjami polskimi i zagranicznymi na wszystkich pasmach KF. Niestety nie rozpieszczała nas w tym roku propagacja.
Warunki tegorocznego dyplomu spełniło 145 stacji indywidualnych i klubowych w tym : z Polski 112, Niemiec 16, Litwy 3, Ukrainy 3, Słowacji 2, Anglii, Łotwy, Słowenii i Węgier po 1. 

zgłoszeniach wystąpiło 16 stacji organizatora. Największą ilość łączności na falach krótkich przeprowadzili: Jurek SP1LOO ze Szczecina, Przemek SP3PS z Lednogóry i i Waldek SQ8PIW z Łukowa. Zostaną oni uhonorowani równorzędnymi nagrodami książkowymi. Wręczymy je na spotkaniu 30 czerwca, nieobecnym prześlemy pocztą po tym terminie.
Tegoroczną akcję dyplomową przeprowadziliśmy przy współudziale środków Gminy Wolsztyn i Starostwa Powiatowego w Wolsztynie.