Eterowe zmagania harcerzy z 9 DH "Słoneczni"

Kolejny piątkowy wieczór spędziliśmy z harcerzami 9 Drużyny Harcerskiej "Słoneczni" z Wolsztyna. Krótki wstęp o krótkofalarstwie, omówienie sposobu prowadzenia łączności i do pracy. Podzieliliśmy harcerzy na dwie grupy, jedna pracowała przy radiostacji, druga korzystając z ciepłego wieczoru poszukiwała "lisa" po terenie SP nr 3 w Wolsztynie, gdzie gościliśmy. Niestety warunki nie były dobre i mimo wielkiego zapału młodych operatorów łączności nie udało się przeprowadzić zbyt wiele..... mimo że wołali uparcie do samego końca zbiórki. Nasz klub reprezentowali: Krzysztof SQ3DVQ, Piotrek SQ3JPV, na chwilę zajrzała Agnieszka SQ3REA. Służbowo były obecna również nasze klubowe harcerki Kasia SQ3K i Martyna, bo to ich drużyna.

Czytaj więcej...

Wywołanie ogólne ze Starego Widzimia

Piątkowy wieczór spędziliśmy w Szkole Podstawowej w Starym Widzimiu na harcerskich zbiórkach Szczepu Drużyn Pożarniczych. Tym razem z krótkofalarstwem zapoznać się mogli druhny i druhowie z 12 Harcerska Drużyna Pożarnicza "Żar" i 10 Drużyna Wędrownnicza "Sagan". 
Krótko o krótkofalarstwie opowiedział Wojtek SP3RBQ. Mimo niezbyt dobrych już warunków harcerzom udało się przeprowadzić kilkanaście łączności w paśmie 80 metrów pod okiem Piotrka SQ3JPV. Swoje pierwsze łączności druhny i druhowie przeprowadzali pod okolicznościowym znakiem HF0HW. Upamiętnia on powołanie 1 października bieżącego roku Hufiec ZHP Wolsztyn .

Czytaj więcej...

Radiowa zbiórka 1 DH z Kaszczoru

 

Dzisiejsze przedpołudnie spędziliśmy w Kaszczorze z harcerzami z 1 Drużyny Harcerskiej "Matecznik". Było to kolejne spotkanie z cyklu spotkań z drużynami Hufca ZHP Wolsztyn. Naszą stację rozbiliśmy w lesie tuż za miejscowością. Krótkie wprowadzenie o krótkofalarstwie i przystąpiliśmy do akcji. Młodzież mogła zaznajomić się z radiostacją, przeprowadzając pierwsze w życiu łączności, oraz namierzyć "lisa" przy wykorzystaniu prostej radiostacji i anteny kierunkowej. Okazało się, że anteny pomagały również w "namierzaniu" grzybów, których pokaźną ilość z lasu harcerze wynieśli. :) W dzisiejszym spotkaniu udział wzięli Agnieszka SQ3REA, Krzysztof SQ3DVQ i Piotr SQ3JPV. Odwiedzili nas również Janek SP3RAO i Jacek SP6JBF z małżonką.

Czytaj więcej...

Podsumowanie projektu ZAMKI POLSKIE - Kębłowo

Dzisiejsze niedzielne popołudnie spędziliśmy aktywując zamek, a właściwie miejsce po zamku w miejscowości Kębłowo. Aktywność ta była jednocześnie oficjalnym podsumowaniem naszego projektu Zamki Polskie. Rozstawiliśmy naszą radiostację prawie w miejscu wskazanym na stronie programu zamkowego, na terenie przylegającym do kębłowskiego kościoła. Było nas całkiem sporo - Agnieszka SQ3REA, Kasia SQ3K, Martyna (nasz najnowszy klubowy nabytek), Mietek SP3BLK z rodziną, Sebastian SP3TLU z synem, Tadeusz SP3VPA, Romuald SP3OSR, Krzysztof SP3IPA, Wojtek SP3RBQ, Józek SQ3SW, Tomek SP3QDM i Piotrek SQ3JPV. Miłym gościem był ks. proboszcz kębłowskiej parafii, który jak się okazało też kiedyś posiadał pozwolenie radiowe jako SQ3CPK i być może wróci do radiowego hobby. Miał okazję przeprowadzić pierwszą od wielu lat łączność z Jankiem SP3HD. 

Czytaj więcej...

HF200TK jak Tadeusz Kościuszko

Od 1 do 31 października pracować będziemy pod okolicznościowym znakiem HF200TK. Upamiętnimy w ten sposób 200 rocznicę śmierci bohatera dwóch narodów Tadeusza Kościuszki. Jest on również patronem Szkoły Podstawowej NR 2 w Wolsztynie, którą oczywiście również odwiedzimy z radiostacją. Karta QSL powstanie na bazie rysunku absolwentki szkoły.

Zamek w Kórniku

Wykorzystując piękne niedzielne popołudnie udało się zorganizować szybki wypad na zamek do Kórnika. Szybkie rozwinięcie anteny i w ciągu kilkudziesięciu minut do logu wpadło ponad 50 łączności. Szybki demontaż stacji, krótka wizyta u Marcina SQ3REB i powrót do domu. W akcji uczestniczyli Agnieszka SQ3REA, Marcin SQ3REB i Piotrek SQ3JPV.
Aktywność w ramach projektu ZAMKI POLSKIE, który realizujemy w tym roku przy pomocy Gminy Wolsztyn i Powiatu Wolsztyńskiego.

Czytaj więcej...

Wolsztyńscy harcerze pracują pod znakiem HF0HW

 

W piątek 6 października rozpoczęliśmy cykl spotkań krótkofalarskich z harcerzami z nowo powstałego Hufca ZHP Wolsztyn. Na pierwszy ogień zostali rzuceni harcerze starsi z 9DH "Słoneczni" z Wolsztyna. O krótkofalarstwie opowiedział młodzieży Wojtek SP3RBQ, a pierwsze łączności radiowe pomagał przeprowadzić Piotrek SQ3JPV. Odwagą wykazało się kilka druhen oraz druh Marcin p.o. komendanta hufca, któremu udało się przeprowadzić łączność z okolicznościową stacją harcerską SN50ZAC z Poznania. Wszystkie łączności z tego spotkania przeprowadzono pod okolicznościowym znakiem HF0HW, który upamiętnia powołanie Hufca Wolsztyn.

Czytaj więcej...

5 DH z Rakoniewic zapoznaje się z krótkofalarstwem

 

Dzisiejsza sobota była kolejną spędzoną z harcerzami Hufiec ZHP Wolsztyn. Tym razem odwiedziliśmy 5 Drużynę Harcerską im. Tadeusza Kościuszki na ich zbiórce w Szkole Podstawowej w Rakoniewicach. Ponad 20 druhen i druhów dowiedziało się, że telefon komórkowy to tez radiostacja, poznało budowę znaku krótkofalarskiego, poznało zasady prowadzenia korespondencji radiowej. Prawie wszyscy mieli okazję przeprowadzić swoją pierwszą w życiu łączność na falach krótkich pod okolicznościowym znakiem HF0HW. Była również okazja do poszukiwań "lisa" za pomocą anteny kierunkowej i małej radiostacji UKF. Tym razem klub reprezentowali: Agnieszka SQ3REA, Kasia SQ3K, Wojtek SP3RBQ i Piotr SQ3JPV. Odwiedził nasz również Tadeusz SP3VPA.

Czytaj więcej...

HF160MD - 160 rocznica urodzin Michała Drzymały

Od 1 do 30 września nasza stacja klubowa pracować będzie pod okolicznościowym znakiem HF160MD przypominając 160 rocznicę urodzin Michała Drzymały. Akcję tą przeprowadzimy wspólnie ze Szkołą Podstawową nr 3 w Wolsztynie, której Michał Drzymała jest patronem. Wszystkie łączności potwierdzimy oczywiście specjalną kartą QSL.

Z wizytą u harcerzy z 13 DH Skamander

 

Dzisiejsze przedpołudnie spędziliśmy wspólnie z harcerzami 13 Drużyna Harcerska "Skamander". W czasie radiowej zbiórki opowiedzieliśmy pokrótce o krótkofalarstwie, budowie znaku, sposobie prowadzenia łączności, co to jest karta QSL. Po krótkim przeszkoleniu Kasia SQ3K zabrała jedną grupę na poszukiwanie ukrytego nadajnika (tzw. łowy na lisa). Reszta harcerzy przystąpiła do nawiązywania łączności w paśmie 7Mhz. Z powodu odbywających się największych w roku międzynarodowych zawodów CQWW na nasze wywołanie po polsku nie było żadnej odpowiedzi... więc postanowiliśmy wystartować w tych zawodach. Pod okolicznościowym znakiem HF0HW młodzież przeprowadziła kilkanaście krótkich łączności w języku angielskim ze stacjami europejskimi: z Czech, Słowenii, Bułgarii, Anglii, Szwecji, Belgii, Niemiec oraz kilka ze stacjami z Polski.

Czytaj więcej...

Harcerze w zawodach "Kamykowe Wici"

W sobotę 19 sierpnia nasza nasza klubowa radiostacja zawitała na Jezioro Wieleńskie. W zawodach "Kamykowe Wici" udział wzięli harcerze z 1 DH "Matecznik" z Kaszczoru - GZD Wolsztyn. Po rozstawieniu sprzętu i krótkim instruktażu po raz pierwszy w życiu wzięli udział w eterowych zmaganiach. Po zakończeniu zawodów przeprowadziliśmy jeszcze kilka normalnych radiowych łączności. Na uwagę zasługiwała 9 letnia Jola, która bez żadnych oporów usiadła do radiostacji i przeprowadziła swoje pierwsze w życiu radiowe rozmowy.

Czytaj więcej...

Strona 1 z 4