Egzaminy na świadectwo operatora w 2017 roku

UKE

 

Wszystkich zainteresowanych naszym hobby i podejściem do egzaminu na świedectwo operatora w radiowej służbie amatorskiej informujemy o terminach i miejscach sesji egzaminacyjnych w naszym rejonie. 

 

Dokładny terminarz sesji na stronie Urzędu Komunikacji Elekronicznej

Pytania egzamiunacyjne na świadectwo klay A i C

 

1.  10  marca  godz.13.00 Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Poznaniu, ul. Kasprzaka 54
2.  25 marca  godz. 9.00 Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Zielonej Górze, ul. J. Dąbrowskiego 12
3.    26 maja  godz.13.00 Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Poznaniu, ul. Kasprzaka 54
4.  24 czerwca  godz. 9.00 Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Zielonej Górze, ul. J. Dąbrowskiego 12
5.  7 października   godz. 9.00 Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Zielonej Górze, ul. J. Dąbrowskiego 12
6. 20 październik godz. 13.00 Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Poznaniu, ul. Kasprzaka 54