EGZAMINY 2018

Urząd Komunikacji Elektronicznej udostępnił "Harmonogram sesji egzaminacyjnych komisji egzaminacyjnej do spraw operatorów urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej w 2018 r." Egzaminy w Delegaturach UKE w Poznaniu i Zielonej Górze rozkładają się następująco. 

1. 23.02.2018r.  godz. 13.00 Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Poznaniu, ul. Kasprzaka 54

2. 24.03.2018r.  godz.    9.00 Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Zielonej Górze, ul. J. Dąbrowskiego 12

3. 01.06.2018r.  godz. 13.00 Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Poznaniu, ul. Kasprzaka 54

4. 30.06.2018r.  godz.    9.00 Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Zielonej Górze, ul. J. Dąbrowskiego 12   

5. 20.10.2018r.  godz.    9.00 Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Zielonej Górze, ul. J. Dąbrowskiego 12

6. 26.10.2018r.  godz. 13.00 Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Poznaniu, ul. Kasprzaka 54